Unijny system handlu uprawnieniami do emisji: reforma po roku 2020

31-01-2018

W lipcu 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na lata 2021–2030. Zaproponowany przez nią wniosek w sprawie dyrektywy wprowadza większe ograniczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu na rok 2030, a jednocześnie chroni sektory energochłonne przed ryzykiem tzw. ucieczki emisji. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas lutowego posiedzenia plenarnego.

W lipcu 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na lata 2021–2030. Zaproponowany przez nią wniosek w sprawie dyrektywy wprowadza większe ograniczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu na rok 2030, a jednocześnie chroni sektory energochłonne przed ryzykiem tzw. ucieczki emisji. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas lutowego posiedzenia plenarnego.