Skład Parlamentu Europejskiego

31-01-2018

Na posiedzeniu plenarnym w lutym Parlament ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) mającym na celu dostosowanie obecnego podziału mandatów między państwa członkowskie i ponowny przydział części mandatów, które zwolnią się po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Na posiedzeniu plenarnym w lutym Parlament ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) mającym na celu dostosowanie obecnego podziału mandatów między państwa członkowskie i ponowny przydział części mandatów, które zwolnią się po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.