Wspólna (skonsolidowana) podstawa opodatkowania osób prawnych

06-03-2018

W 2016 r. Komisja postanowiła ponownie przedstawić wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, tym razem przyjmując jednak podejście dwuetapowe oparte na dwóch powiązanych wnioskach. Parlament, który odgrywa wyłącznie rolę konsultacyjną, ma głosować nad nimi podczas marcowej sesji plenarnej.

W 2016 r. Komisja postanowiła ponownie przedstawić wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, tym razem przyjmując jednak podejście dwuetapowe oparte na dwóch powiązanych wnioskach. Parlament, który odgrywa wyłącznie rolę konsultacyjną, ma głosować nad nimi podczas marcowej sesji plenarnej.