Odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020

23-05-2018

Głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie realizacji planu działania w sprawie równości płci zostało zaplanowane na drugą majową sesję plenarną. Plan ten opiera się na czterech filarach tematycznych: zagwarantowanie integralności cielesnej i psychicznej dziewcząt i kobiet, propagowanie praw gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet, wzmocnienie głosu i zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i kobiet oraz zmiana kultury instytucjonalnej w służbach Komisji i ESDZ. W rezolucji podkreślono szereg pozytywnych trendów odnotowanych po pierwszym roku funkcjonowania drugiego planu działania w sprawie równości płci na lata 2016-2020 oraz zwrócono uwagę kwestie i obszary wymagające poprawy.

Głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie realizacji planu działania w sprawie równości płci zostało zaplanowane na drugą majową sesję plenarną. Plan ten opiera się na czterech filarach tematycznych: zagwarantowanie integralności cielesnej i psychicznej dziewcząt i kobiet, propagowanie praw gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet, wzmocnienie głosu i zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i kobiet oraz zmiana kultury instytucjonalnej w służbach Komisji i ESDZ. W rezolucji podkreślono szereg pozytywnych trendów odnotowanych po pierwszym roku funkcjonowania drugiego planu działania w sprawie równości płci na lata 2016-2020 oraz zwrócono uwagę kwestie i obszary wymagające poprawy.