Stan stosunków UE-USA

05-09-2018

Mimo że od początku prezydentury Donalda Trumpa minęło ponad półtora roku, nadal trwa dostosowywanie relacji transatlantyckich do nowej rzeczywistości związanej z polityką zagraniczną prowadzoną pod hasłem „America first” (Najpierw Ameryka). Jej skutki dotknęły kilka obszarów, takich jak klimat, obrona, sankcje i współpraca z instytucjami wielostronnymi. Stosunki handlowe między UE a USA uległy znacznemu pogorszeniu. Jednak w wyniku lipcowej wizyty przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera w USA rozpoczęto przygotowania do nowych dwustronnych rozmów handlowych. Podczas sesji plenarnej we wrześniu 2018 r. Parlament Europejski ma rozpatrzyć sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące tych zagadnień.

Mimo że od początku prezydentury Donalda Trumpa minęło ponad półtora roku, nadal trwa dostosowywanie relacji transatlantyckich do nowej rzeczywistości związanej z polityką zagraniczną prowadzoną pod hasłem „America first” (Najpierw Ameryka). Jej skutki dotknęły kilka obszarów, takich jak klimat, obrona, sankcje i współpraca z instytucjami wielostronnymi. Stosunki handlowe między UE a USA uległy znacznemu pogorszeniu. Jednak w wyniku lipcowej wizyty przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera w USA rozpoczęto przygotowania do nowych dwustronnych rozmów handlowych. Podczas sesji plenarnej we wrześniu 2018 r. Parlament Europejski ma rozpatrzyć sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące tych zagadnień.