Przegląd statutów trzech agencji zdecentralizowanych UE: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA), Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

05-12-2018

Komisja Europejska zaproponowała przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy agencje zdecentralizowane (Cedefop, Eurofound i EU-OSHA), aby zaktualizować ich cele i zadania oraz doprecyzować ich role we wspieraniu instytucji i organów UE, państw członkowskich, partnerów społecznych i podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i wdrażanie strategii politycznych na szczeblu europejskim i krajowym w odpowiednich obszarach działalności politycznej. Teksty wniosków, uzgodnione po długich negocjacjach międzyinstytucjonalnych, wymagają teraz potwierdzenia w głosowaniach, które mają się odbyć podczas grudniowej sesji plenarnej.

Komisja Europejska zaproponowała przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy agencje zdecentralizowane (Cedefop, Eurofound i EU-OSHA), aby zaktualizować ich cele i zadania oraz doprecyzować ich role we wspieraniu instytucji i organów UE, państw członkowskich, partnerów społecznych i podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i wdrażanie strategii politycznych na szczeblu europejskim i krajowym w odpowiednich obszarach działalności politycznej. Teksty wniosków, uzgodnione po długich negocjacjach międzyinstytucjonalnych, wymagają teraz potwierdzenia w głosowaniach, które mają się odbyć podczas grudniowej sesji plenarnej.