Plan wieloletni dotyczący połowów w wodach zachodnich

06-02-2019

Podczas sesji lutowej Parlament ma głosować w sprawie formalnego zatwierdzenia wieloletniego planu zarządzania połowami w wodach zachodnich – obszar północno-wschodniego Atlantyku położony wzdłuż zachodniego wybrzeża UE. Proponowany plan obejmuje połowy zasobów ryb i skorupiaków żyjących w pobliżu dna morskiego (tzw. gatunki denne), w tym stad głębinowych.

Podczas sesji lutowej Parlament ma głosować w sprawie formalnego zatwierdzenia wieloletniego planu zarządzania połowami w wodach zachodnich – obszar północno-wschodniego Atlantyku położony wzdłuż zachodniego wybrzeża UE. Proponowany plan obejmuje połowy zasobów ryb i skorupiaków żyjących w pobliżu dna morskiego (tzw. gatunki denne), w tym stad głębinowych.