Europejski akt w sprawie dostępności

06-03-2019

Aby zapewnić pełen udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ograniczyć rozproszenie przepisów dotyczących ich dostępu do produktów i usług, Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowej dyrektywy często określanej mianem Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Akt ten ma zapewnić wspólną unijną definicję wymogów w zakresie dostępności oraz ramy ich wdrażania dla określonych produktów i usług na rynku wewnętrznym. Po zakończeniu negocjacji trójstronnych, które doprowadziły do wstępnego porozumienia w grudniu 2018 r., Parlament Europejski powinien głosować nad tym wnioskiem podczas marcowej sesji plenarnej.

Aby zapewnić pełen udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ograniczyć rozproszenie przepisów dotyczących ich dostępu do produktów i usług, Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowej dyrektywy często określanej mianem Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Akt ten ma zapewnić wspólną unijną definicję wymogów w zakresie dostępności oraz ramy ich wdrażania dla określonych produktów i usług na rynku wewnętrznym. Po zakończeniu negocjacji trójstronnych, które doprowadziły do wstępnego porozumienia w grudniu 2018 r., Parlament Europejski powinien głosować nad tym wnioskiem podczas marcowej sesji plenarnej.