Wizowy system informacyjny

06-03-2019

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu informacyjnego, aby lepiej reagować na zmieniające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz usprawnić zarządzanie granicami zewnętrznymi UE. Celem wniosku jest umożliwienie bardziej szczegółowych kontroli osób ubiegających się o wizę, wyeliminowanie luk w informacjach dotyczących bezpieczeństwa dzięki sprawniejszej wymianie informacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności z innymi ogólnounijnymi bazami danych. Oczekuje się, że Parlament przyjmie stanowisko w sprawie wniosku podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w marcu.

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu informacyjnego, aby lepiej reagować na zmieniające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz usprawnić zarządzanie granicami zewnętrznymi UE. Celem wniosku jest umożliwienie bardziej szczegółowych kontroli osób ubiegających się o wizę, wyeliminowanie luk w informacjach dotyczących bezpieczeństwa dzięki sprawniejszej wymianie informacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności z innymi ogólnounijnymi bazami danych. Oczekuje się, że Parlament przyjmie stanowisko w sprawie wniosku podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w marcu.