Ustanowienie i wdrożenie programu „Horyzont Europa”

10-04-2019

Parlament i Rada osiągnęły częściowe porozumienie w sprawie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz jego szczegółowego programu realizacji. Celem jest zlikwidowanie luki badawczej w UE, a jednocześnie wspieranie doskonałości, priorytetowe traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz poszerzenie zakresu badań.

Parlament i Rada osiągnęły częściowe porozumienie w sprawie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz jego szczegółowego programu realizacji. Celem jest zlikwidowanie luki badawczej w UE, a jednocześnie wspieranie doskonałości, priorytetowe traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz poszerzenie zakresu badań.