Przegląd rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

16-04-2019

Około 14 mln obywateli UE mieszka poza krajem pochodzenia. O systemach zabezpieczenia społecznego mających do nich zastosowanie decydują odpowiednie państwa członkowskie. Komisja Europejska zaproponowała dostosowanie obowiązujących rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie, które zostało jednak odrzucone na posiedzeniu Coreperu 29 marca 2019 r. Debata na ten temat w Parlamencie odbędzie się podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej w 2019 r.

Około 14 mln obywateli UE mieszka poza krajem pochodzenia. O systemach zabezpieczenia społecznego mających do nich zastosowanie decydują odpowiednie państwa członkowskie. Komisja Europejska zaproponowała dostosowanie obowiązujących rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie, które zostało jednak odrzucone na posiedzeniu Coreperu 29 marca 2019 r. Debata na ten temat w Parlamencie odbędzie się podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej w 2019 r.