Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

19-06-2019

Podczas pierwszej sesji plenarnej w lipcu nowo wybrany Parlament Europejski wybierze swojego 31. przewodniczącego, który będzie sprawował swój urząd do połowy kadencji, czyli do początku 2022 r., kiedy to zostanie wybrany nowy przewodniczący Parlamentu. Przewodniczący pełni ważną i coraz bardziej widoczną funkcję w strukturach instytucji Unii Europejskiej (UE) i na arenie międzynarodowej, co odzwierciedla wpływową rolę Parlamentu jako współustawodawcy i podmiotu kształtującego politykę UE.

Podczas pierwszej sesji plenarnej w lipcu nowo wybrany Parlament Europejski wybierze swojego 31. przewodniczącego, który będzie sprawował swój urząd do połowy kadencji, czyli do początku 2022 r., kiedy to zostanie wybrany nowy przewodniczący Parlamentu. Przewodniczący pełni ważną i coraz bardziej widoczną funkcję w strukturach instytucji Unii Europejskiej (UE) i na arenie międzynarodowej, co odzwierciedla wpływową rolę Parlamentu jako współustawodawcy i podmiotu kształtującego politykę UE.