Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu

22-01-2015

Na 21. sesji Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w grudniu 2015 r. ma zostać przyjęte nowe porozumienie międzynarodowe w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. Na 20. sesji Konferencji Stron, która w zeszłym miesiącu odbyła się w Limie, osiągnięto pewne postępy, choć do rozwiązania przez negocjatorów pozostaje szereg otwartych zagadnień.

Na 21. sesji Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w grudniu 2015 r. ma zostać przyjęte nowe porozumienie międzynarodowe w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. Na 20. sesji Konferencji Stron, która w zeszłym miesiącu odbyła się w Limie, osiągnięto pewne postępy, choć do rozwiązania przez negocjatorów pozostaje szereg otwartych zagadnień.