Transgraniczne uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

30-01-2015

W przypadku rozpadu rodziny niektórzy rodzice uciekają się do nielegalnego uprowadzenia dziecka, zabierając je za granicę bez zgody drugiego rodzica. Poszukiwanie środka ochrony prawnej jest często w takiej sytuacji procesem złożonym i frustrującym ze względu na mające zastosowanie różne jurysdykcje. Głównym międzynarodowym instrumentem w tej dziedzinie jest konwencja haska z 1980 r., której sygnatariuszami są obecnie 93 państwa, w tym wszystkie państwa członkowskie UE.

W przypadku rozpadu rodziny niektórzy rodzice uciekają się do nielegalnego uprowadzenia dziecka, zabierając je za granicę bez zgody drugiego rodzica. Poszukiwanie środka ochrony prawnej jest często w takiej sytuacji procesem złożonym i frustrującym ze względu na mające zastosowanie różne jurysdykcje. Głównym międzynarodowym instrumentem w tej dziedzinie jest konwencja haska z 1980 r., której sygnatariuszami są obecnie 93 państwa, w tym wszystkie państwa członkowskie UE.