Europejski semestr: roczna analiza wzrostu gospodarczego w 2015 r.

02-03-2015

Semestr Europejski to coroczny cykl działań umożliwiający koordynację polityki budżetowej i gospodarczej państw członkowskich UE. Europejski Semestr dotyczący 2015 r. rozpoczął się w listopadzie 2014 r. roczną analizą wzrostu gospodarczego, w której zarysowano główne priorytety gospodarcze UE, a także zalecono realizację trzech głównych działań mających na celu wspieranie wzrostu i odnowy gospodarczej. W analizie tej zaproponowano również usprawnienie Europejskiego Semestru, aby poprawić realizację zaleceń dla poszczególnych krajów.

Semestr Europejski to coroczny cykl działań umożliwiający koordynację polityki budżetowej i gospodarczej państw członkowskich UE. Europejski Semestr dotyczący 2015 r. rozpoczął się w listopadzie 2014 r. roczną analizą wzrostu gospodarczego, w której zarysowano główne priorytety gospodarcze UE, a także zalecono realizację trzech głównych działań mających na celu wspieranie wzrostu i odnowy gospodarczej. W analizie tej zaproponowano również usprawnienie Europejskiego Semestru, aby poprawić realizację zaleceń dla poszczególnych krajów.