Polityka UE na rzecz integracji Romów

10-04-2015

Około 6 mln Romów lub około połowa szacunkowej liczby ludności romskiej w Europie zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek Romów odnotowuje się wśród ludności takich państw członkowskich jak Bułgaria, Słowacja, Rumunia i Węgry. Międzynarodowy Dzień Romów, który przypada na dzień 8 kwietnia, jest okazją do omówienia podczas sesji plenarnej sytuacji Romów, którzy stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Europie.

Około 6 mln Romów lub około połowa szacunkowej liczby ludności romskiej w Europie zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek Romów odnotowuje się wśród ludności takich państw członkowskich jak Bułgaria, Słowacja, Rumunia i Węgry. Międzynarodowy Dzień Romów, który przypada na dzień 8 kwietnia, jest okazją do omówienia podczas sesji plenarnej sytuacji Romów, którzy stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Europie.