Import minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami

11-05-2015

W obliczu konfliktu zbrojnego kraje dysponujące bogatymi złożami minerałów mogą wpaść w błędne koło finansowania buntów zbrojnych z dochodów pochodzących z nielegalnego wydobycia zasobów naturalnych. Aby zlikwidować tę zależność, organizacje międzynarodowe i Parlament Europejski wezwały do stworzenia systemów zapewniających zachowanie należytej staranności przez firmy działające w łańcuchu dostaw w sektorze wydobywczym. W marcu 2014 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący wprowadzenia systemu dobrowolnego zachowania należytej staranności, który dotyczyłby znajdujących się na wyższym poziomie łańcucha dostaw producentów oraz importerów cyny, tantalu, wolframu i złota (dalej: CTWiZ). W swoim sprawozdaniu na ten temat, które zostanie poddane dyskusji podczas majowej sesji plenarnej, Komisja Handlu Międzynarodowego proponuje wprowadzenie pewnych ważnych zmian dotyczących charakteru i zakresu zobowiązań związanych z należytą starannością.

W obliczu konfliktu zbrojnego kraje dysponujące bogatymi złożami minerałów mogą wpaść w błędne koło finansowania buntów zbrojnych z dochodów pochodzących z nielegalnego wydobycia zasobów naturalnych. Aby zlikwidować tę zależność, organizacje międzynarodowe i Parlament Europejski wezwały do stworzenia systemów zapewniających zachowanie należytej staranności przez firmy działające w łańcuchu dostaw w sektorze wydobywczym. W marcu 2014 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący wprowadzenia systemu dobrowolnego zachowania należytej staranności, który dotyczyłby znajdujących się na wyższym poziomie łańcucha dostaw producentów oraz importerów cyny, tantalu, wolframu i złota (dalej: CTWiZ). W swoim sprawozdaniu na ten temat, które zostanie poddane dyskusji podczas majowej sesji plenarnej, Komisja Handlu Międzynarodowego proponuje wprowadzenie pewnych ważnych zmian dotyczących charakteru i zakresu zobowiązań związanych z należytą starannością.