Stosunek Unii Europejskiej do konferencji klimatycznej w Paryżu

09-10-2015

21. Konferencja Stron (COP 21) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), odbędzie się w Paryżu za niecałe dwa miesiące, tj. w dniach od 30 listopada do 11 grudnia 2015 r. Zgodnie z ustaleniami z 2011 r. (COP 17 w Durbanie) konferencja w Paryżu powinna doprowadzić do osiągnięcia prawnie wiążącego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, które obowiązywałoby wszystkie strony umowy i miałoby wejść w życie w 2020 r. Konferencja w Paryżu jest postrzegana za mającą decydujący wpływ na działania międzynarodowe podejmowane w przyszłości w dziedzinie klimatu.

21. Konferencja Stron (COP 21) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), odbędzie się w Paryżu za niecałe dwa miesiące, tj. w dniach od 30 listopada do 11 grudnia 2015 r. Zgodnie z ustaleniami z 2011 r. (COP 17 w Durbanie) konferencja w Paryżu powinna doprowadzić do osiągnięcia prawnie wiążącego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, które obowiązywałoby wszystkie strony umowy i miałoby wejść w życie w 2020 r. Konferencja w Paryżu jest postrzegana za mającą decydujący wpływ na działania międzynarodowe podejmowane w przyszłości w dziedzinie klimatu.