Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

18-11-2015

Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego (ETO) za rok 2014 zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 listopada. Sprawozdanie to jest ważnym elementem corocznej procedury udzielania absolutorium – Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe UE za 2014 r., podobnie jak za poprzednie lata.

Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego (ETO) za rok 2014 zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 listopada. Sprawozdanie to jest ważnym elementem corocznej procedury udzielania absolutorium – Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe UE za 2014 r., podobnie jak za poprzednie lata.