Zreformowany program udostępniania owoców i mleka w szkołach

01-03-2016

Podczas sesji plenarnej w marcu 2016 r. odbędzie się debata i głosowanie nad projektem rozporządzenia ustanawiającego nowy program pomocy w zakresie udostępniania owoców i mleka w szkołach. Program ten, jeśli zostanie przyjęty, zdynamizuje wysiłki podejmowane, by zachęcić dzieci w wieku szkolnym do zdrowego odżywania się.

Podczas sesji plenarnej w marcu 2016 r. odbędzie się debata i głosowanie nad projektem rozporządzenia ustanawiającego nowy program pomocy w zakresie udostępniania owoców i mleka w szkołach. Program ten, jeśli zostanie przyjęty, zdynamizuje wysiłki podejmowane, by zachęcić dzieci w wieku szkolnym do zdrowego odżywania się.