Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

01-03-2016

Zgodnie z art. 295 TFUE Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne określające warunki wzajemnej współpracy. Zawarto już szereg takich porozumień, w tym porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r., które obecnie zostanie zastąpione nowym porozumieniem. W celu zapewnienia wysokiej jakości prawodawstwa nowe porozumienie zawiera postanowienia dotyczące różnych etapów cyklu politycznego, w tym programowania, stanowienia prawa oraz wdrażania.

Zgodnie z art. 295 TFUE Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne określające warunki wzajemnej współpracy. Zawarto już szereg takich porozumień, w tym porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r., które obecnie zostanie zastąpione nowym porozumieniem. W celu zapewnienia wysokiej jakości prawodawstwa nowe porozumienie zawiera postanowienia dotyczące różnych etapów cyklu politycznego, w tym programowania, stanowienia prawa oraz wdrażania.