Wolontariat w UE

19-10-2016

Wolontariat jest podstawowym środkiem wyrazu aktywności obywatelskiej. W ciągu ostatnich 20 lat około 100 000 młodych ludzi wzięło udział w międzynarodowych działaniach wolontariackich w ramach wolontariatu europejskiego, wnosząc swój wkład w tak różne dziedziny jak edukacja, młodzież, kultura, sport, środowisko, zdrowie, opieka społeczna, ochrona konsumentów, pomoc humanitarna, polityka rozwoju, badania naukowe, równość szans i stosunki zewnętrzne.

Wolontariat jest podstawowym środkiem wyrazu aktywności obywatelskiej. W ciągu ostatnich 20 lat około 100 000 młodych ludzi wzięło udział w międzynarodowych działaniach wolontariackich w ramach wolontariatu europejskiego, wnosząc swój wkład w tak różne dziedziny jak edukacja, młodzież, kultura, sport, środowisko, zdrowie, opieka społeczna, ochrona konsumentów, pomoc humanitarna, polityka rozwoju, badania naukowe, równość szans i stosunki zewnętrzne.