Zarządzanie zewnętrzną flotą rybacką UE

26-01-2017

Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji w sprawie zmiany systemu wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi zaplanowano na pierwszą sesję plenarną w lutym. Zmiana ma celu poprawę monitorowania i przejrzystości zewnętrznej floty rybackiej UE, niezależnie od obszaru i ram, w jakich ona działa.

Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji w sprawie zmiany systemu wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi zaplanowano na pierwszą sesję plenarną w lutym. Zmiana ma celu poprawę monitorowania i przejrzystości zewnętrznej floty rybackiej UE, niezależnie od obszaru i ram, w jakich ona działa.