Gospodarka o obiegu zamkniętym: cztery wnioski w sprawie odpadów

10-03-2017

Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych (składowanie, spalanie, recykling i kompostowanie) znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. W 2015 r. w ramach przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym Komisja Europejska przedłożyła cztery wnioski ustawodawcze mające na celu poprawę gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Głosowanie w pierwszym czytaniu nad sprawozdaniami przyjętymi przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaplanowane jest na drugą sesję marcową.

Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych (składowanie, spalanie, recykling i kompostowanie) znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. W 2015 r. w ramach przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym Komisja Europejska przedłożyła cztery wnioski ustawodawcze mające na celu poprawę gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Głosowanie w pierwszym czytaniu nad sprawozdaniami przyjętymi przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaplanowane jest na drugą sesję marcową.