Udział Unii Europejskiej w partnerstwie PRIMA

07-06-2017

Oczekuje się, że na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie nad decyzją umożliwiającą finansowy udział Unii Europejskiej w partnerstwie w dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA). To partnerstwo publiczno-publiczne wspierałoby współpracę instytucji UE z państwami trzecimi w basenie Morza Śródziemnego w dziedzinie badań naukowych oraz projekty innowacyjne w zakresie systemów rolno-spożywczych i gospodarki wodnej. Wkład Unii w ramach programu Horyzont 2020 mógłby wynieść maksymalnie 220 mln EUR w ciągu 10 lat.

Oczekuje się, że na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie nad decyzją umożliwiającą finansowy udział Unii Europejskiej w partnerstwie w dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA). To partnerstwo publiczno-publiczne wspierałoby współpracę instytucji UE z państwami trzecimi w basenie Morza Śródziemnego w dziedzinie badań naukowych oraz projekty innowacyjne w zakresie systemów rolno-spożywczych i gospodarki wodnej. Wkład Unii w ramach programu Horyzont 2020 mógłby wynieść maksymalnie 220 mln EUR w ciągu 10 lat.