Transpozycja opracowanych przez ICCAT srodków dotyczacych rybolówstwa do prawa unijnego

27-09-2017

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem, aby włączyć do prawa unijnego szereg wiążących zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w zakresie, w jakim nie zostały one jeszcze w tym prawie zawarte. Negocjacje międzyinstytucjonalne dobiegły końca i Parlament Europejski ma teraz zagłosować nad projektem rozporządzenia w sprawie środków dotyczących rybołówstwa na obszarze ICCAT, z zamiarem uzyskania porozumienia przy pierwszym czytaniu.

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem, aby włączyć do prawa unijnego szereg wiążących zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w zakresie, w jakim nie zostały one jeszcze w tym prawie zawarte. Negocjacje międzyinstytucjonalne dobiegły końca i Parlament Europejski ma teraz zagłosować nad projektem rozporządzenia w sprawie środków dotyczących rybołówstwa na obszarze ICCAT, z zamiarem uzyskania porozumienia przy pierwszym czytaniu.