Komisja śledcza ds. dokumentów panamskich (PANA)

05-12-2017

Komisję śledczą Parlamentu Europejskiego do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (komisja PANA) powołano w czerwcu 2016 r. Jej sprawozdanie i zalecenia, przedłożone celem przyjęcia podczas grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, otwierają drogę do dalszych działań monitorujących i następczych.

Komisję śledczą Parlamentu Europejskiego do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (komisja PANA) powołano w czerwcu 2016 r. Jej sprawozdanie i zalecenia, przedłożone celem przyjęcia podczas grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, otwierają drogę do dalszych działań monitorujących i następczych.