Wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

23-05-2018

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Komisja, Parlament i Rada podpisały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zastępujące porozumienie z 2003 r. Mniej więcej dwa lata po jego wejściu w życie Parlament w czasie drugiej majowej sesji plenarnej ma głosować nad wspólnym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego. W sprawozdaniu podsumowano postępy i określono główne nierozstrzygnięte kwestie.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Komisja, Parlament i Rada podpisały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zastępujące porozumienie z 2003 r. Mniej więcej dwa lata po jego wejściu w życie Parlament w czasie drugiej majowej sesji plenarnej ma głosować nad wspólnym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego. W sprawozdaniu podsumowano postępy i określono główne nierozstrzygnięte kwestie.