Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego

06-06-2018

W związku z nasilaniem się ruchu lotniczego oraz pojawianiem się w przestrzeni powietrznej nowych technologii, takich jak samoloty bezzałogowe, Unia Europejska postanowiła dostosować swoje przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego do nowej rzeczywistości. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które miałoby zastąpić rozporządzenie na ten sam temat z 2008 r. Dwa lata później Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych zasad. Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie w pierwszym czytaniu podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego.

W związku z nasilaniem się ruchu lotniczego oraz pojawianiem się w przestrzeni powietrznej nowych technologii, takich jak samoloty bezzałogowe, Unia Europejska postanowiła dostosować swoje przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego do nowej rzeczywistości. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które miałoby zastąpić rozporządzenie na ten sam temat z 2008 r. Dwa lata później Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych zasad. Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie w pierwszym czytaniu podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego.