Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

05-12-2018

Wartość transgranicznych sporów cywilnych szacuje się na 7,7 mld EUR rocznie. Egzekwowanie transgranicznych umów handlowych w sądach krajowych jest jednak uciążliwe z powodu często przedłużających się postępowań cywilnych i rozbieżności w krajowych przepisach proceduralnych. Komisja Prawna proponuje zaradzenie temu problemowi poprzez stworzenie europejskiego przyspieszonego postępowania cywilnego, a być może nawet ustanowienie europejskiego sądu gospodarczego. Sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej komisji ma być przedmiotem debaty na grudniowej sesji plenarnej.

Wartość transgranicznych sporów cywilnych szacuje się na 7,7 mld EUR rocznie. Egzekwowanie transgranicznych umów handlowych w sądach krajowych jest jednak uciążliwe z powodu często przedłużających się postępowań cywilnych i rozbieżności w krajowych przepisach proceduralnych. Komisja Prawna proponuje zaradzenie temu problemowi poprzez stworzenie europejskiego przyspieszonego postępowania cywilnego, a być może nawet ustanowienie europejskiego sądu gospodarczego. Sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej komisji ma być przedmiotem debaty na grudniowej sesji plenarnej.