Uwzględnianie aspektu płci w UE: aktualna sytuacja

10-01-2019

Kiedy Unia Europejska przyjęła „uwzględnianie aspektu płci” jako oficjalne podejście polityczne do równouprawnienia płci, postrzegano je jako potencjalnie rewolucyjny sposób przyspieszenia postępów i osiągnięcia rzeczywistej równości płci. Dwadzieścia lat później wciąż istnieją obawy dotyczące fragmentarycznego wdrażania tego podejścia w różnych obszarach polityki i w instytucjach na szczeblu unijnym i krajowym. Parlament Europejski regularnie ocenia własne postępy w tej dziedzinie, a debata nad sprawozdaniem komisji FEMM w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie ma odbyć się w czasie posiedzenia plenarnego w styczniu.

Kiedy Unia Europejska przyjęła „uwzględnianie aspektu płci” jako oficjalne podejście polityczne do równouprawnienia płci, postrzegano je jako potencjalnie rewolucyjny sposób przyspieszenia postępów i osiągnięcia rzeczywistej równości płci. Dwadzieścia lat później wciąż istnieją obawy dotyczące fragmentarycznego wdrażania tego podejścia w różnych obszarach polityki i w instytucjach na szczeblu unijnym i krajowym. Parlament Europejski regularnie ocenia własne postępy w tej dziedzinie, a debata nad sprawozdaniem komisji FEMM w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie ma odbyć się w czasie posiedzenia plenarnego w styczniu.