Dostosowanie aktów prawnych do art. 290 i 291 TFUE

10-04-2019

Wprowadzając akty delegowane i wykonawcze traktat lizboński (2007) zreformował system przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania środków innych niż ustawodawcze. Niemniej do nowego systemu nie dostosowano jednego rodzaju aktów sprzed Traktatu z Lizbony, określanego jako „środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. W następstwie wniosków Komisji z grudnia 2016 r. przewiduje się dostosowanie do traktatu lizbońskiego niektórych aktów odnoszących się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, podczas gdy inne pozostają przedmiotem negocjacji. Po osiągnięciu porozumienia z Radą w sprawie 64 aktów Parlament ma głosować nad wnioskami podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej.

Wprowadzając akty delegowane i wykonawcze traktat lizboński (2007) zreformował system przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania środków innych niż ustawodawcze. Niemniej do nowego systemu nie dostosowano jednego rodzaju aktów sprzed Traktatu z Lizbony, określanego jako „środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. W następstwie wniosków Komisji z grudnia 2016 r. przewiduje się dostosowanie do traktatu lizbońskiego niektórych aktów odnoszących się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, podczas gdy inne pozostają przedmiotem negocjacji. Po osiągnięciu porozumienia z Radą w sprawie 64 aktów Parlament ma głosować nad wnioskami podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej.