Parlament Europejski: Fakty i liczby

10-03-2017

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno obecnie – w bieżącej kadencji obejmującej lata 2014–2019 – jak i w poprzednich siedmiu kadencjach, jakie upłynęły od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w PE oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • stanowią podsumowanie działalności Parlamentu w kadencji 2009–2014 oraz dotychczas zrealizowanych prac w bieżącej kadencji; • przedstawiają roczne koszty działalności Paramentu Europejskiego w porównaniu z kosztami działalności innych parlamentów; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing jest systematycznie uaktualniany podczas kadencji 2014–2019 w celu uwzględnienia bieżących wydarzeń.

Celem niniejszego briefingu opublikowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego jest przedstawienie najważniejszych faktów i danych liczbowych dotyczących Parlamentu Europejskiego zarówno obecnie – w bieżącej kadencji obejmującej lata 2014–2019 – jak i w poprzednich siedmiu kadencjach, jakie upłynęły od czasu wprowadzenia w czerwcu 1979 r. wyborów bezpośrednich. Na następnych stronach znajdą Państwo różnorakie wykresy, które: • przedstawiają szczegółowo skład Parlamentu Europejskiego obecnie i w przeszłości; • ukazują, jak wzrastała liczba partii reprezentowanych w PE oraz jakie przeobrażenia zachodziły w grupach politycznych; • obrazują wzrost liczby kobiet zasiadających w Parlamencie; • wyjaśniają systemy wyborcze stosowane podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich; • przedstawiają porównanie frekwencji w wyborach europejskich z frekwencją w wyborach krajowych; • stanowią podsumowanie działalności Parlamentu w kadencji 2009–2014 oraz dotychczas zrealizowanych prac w bieżącej kadencji; • przedstawiają roczne koszty działalności Paramentu Europejskiego w porównaniu z kosztami działalności innych parlamentów; • przedstawiają w zarysie skład głównych organów kierowniczych Parlamentu. Niniejszy briefing jest systematycznie uaktualniany podczas kadencji 2014–2019 w celu uwzględnienia bieżących wydarzeń.