Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej: Kwestie prawne i proceduralne

27-03-2017

Po brytyjskim referendum z czerwca 2016 r., w którym większość opowiedziała się za wystąpieniem z Unii Europejskiej, rozpoczął się okres niepewności zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i UE. Choć proces występowania z UE ogólnie określono w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, w praktyce pozostaje wiele niejasnych kwestii, tym bardziej, że nie było do tej pory przypadku wystąpienia państwa członkowskiego z UE. W niniejszej analizie uwzględnia się kwestie prawne i proceduralne dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, przy czym szczególną uwagę zwraca się na formalny proces wystąpienia na mocy art. 50 TUE i przygotowania instytucji UE do negocjacji. W dokumencie wskazuje się również możliwe wzorce dla przyszłych stosunków między UE i Zjednoczonym Królestwem oraz szczegółowe informacje na temat obecnych ram współpracy między UE i państwami trzecimi.

Po brytyjskim referendum z czerwca 2016 r., w którym większość opowiedziała się za wystąpieniem z Unii Europejskiej, rozpoczął się okres niepewności zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i UE. Choć proces występowania z UE ogólnie określono w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, w praktyce pozostaje wiele niejasnych kwestii, tym bardziej, że nie było do tej pory przypadku wystąpienia państwa członkowskiego z UE. W niniejszej analizie uwzględnia się kwestie prawne i proceduralne dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, przy czym szczególną uwagę zwraca się na formalny proces wystąpienia na mocy art. 50 TUE i przygotowania instytucji UE do negocjacji. W dokumencie wskazuje się również możliwe wzorce dla przyszłych stosunków między UE i Zjednoczonym Królestwem oraz szczegółowe informacje na temat obecnych ram współpracy między UE i państwami trzecimi.