Debaty w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy, 2018-2019: Podsumowanie wystąpień szefów państw lub rządów UE

08-05-2019

Niniejszy dokument podsumowuje cykl czterech briefingów dotyczących debaty na temat przyszłości Europy i przedstawiających poglądy poszczególnych szefów państw lub rządów, którzy zabrali głos podczas posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. W pierwszej części dokumentu opisano ogólne zbieżności i rozbieżności poglądów mówców, tendencje w poruszanych zagadnieniach oraz wysunięte propozycje. W drugiej części przedstawiono fragmenty niektórych najbardziej istotnych wypowiedzi, a także bardziej szczegółową analizę różnych stanowisk mówców w następujących kluczowych obszarach polityki: unia gospodarcza i walutowa, migracja, wymiar społeczny, handel międzynarodowy, zmiana klimatu i energia, bezpieczeństwo i obrona, kolejne wieloletnie ramy finansowe oraz kwestie instytucjonalne.

Niniejszy dokument podsumowuje cykl czterech briefingów dotyczących debaty na temat przyszłości Europy i przedstawiających poglądy poszczególnych szefów państw lub rządów, którzy zabrali głos podczas posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. W pierwszej części dokumentu opisano ogólne zbieżności i rozbieżności poglądów mówców, tendencje w poruszanych zagadnieniach oraz wysunięte propozycje. W drugiej części przedstawiono fragmenty niektórych najbardziej istotnych wypowiedzi, a także bardziej szczegółową analizę różnych stanowisk mówców w następujących kluczowych obszarach polityki: unia gospodarcza i walutowa, migracja, wymiar społeczny, handel międzynarodowy, zmiana klimatu i energia, bezpieczeństwo i obrona, kolejne wieloletnie ramy finansowe oraz kwestie instytucjonalne.