Traktat reformujący i jego wpływ na politykę strukturalną i politykę spójności: pozytywna zmiana dla Parlamentu Europejskiego

10-10-2007

Niniejsza notatka przedstawia drogę ku nowemu traktatowi i analizuje jego wpływ na politykę strukturalną i politykę spójności. Skupia się również na reakcjach i wkładzie najważniejszych podmiotów, instytucji europejskich i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, między innymi Parlamentu, Komisji, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Regionów, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Na zakończenie przedstawia rodzaje ratyfikacji przewidziane po zakończeniu procesu przyjmowania ostatecznego tekstu.

Niniejsza notatka przedstawia drogę ku nowemu traktatowi i analizuje jego wpływ na politykę strukturalną i politykę spójności. Skupia się również na reakcjach i wkładzie najważniejszych podmiotów, instytucji europejskich i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, między innymi Parlamentu, Komisji, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Regionów, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Na zakończenie przedstawia rodzaje ratyfikacji przewidziane po zakończeniu procesu przyjmowania ostatecznego tekstu.