Mobilność Studentów

09-09-2005

W publikacjach dotyczących polityki UE podkreśla się potrzebę poprawy ogólnej międzynarodowej mobilności w edukacji zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. W tym kontekście celem studium jest dostarczenie aktualnych informacji na temat mobilności studentów i uczniów w ramach kształcenia wyższego, średniego i zawodowego. W studium zbadano, jaki jest poziom mobilności studentów i uczniów pod względem przyjazdów z poszczególnych Państw Członkowskich i wyjazdów z nich. Studium zawiera analizę oraz porównanie pod względem efektywności i skuteczności krajowych środków służących wspieraniu mobilności uczniów i studentówW dokumencie przedstawiono również wskaźniki umożliwiające dokonanie jakosciowej oceny krajowych środków wsparcia. Wreszcie, w studium zawarto zalecenia dotyczące strategii wspierania mobilności zorientowanej na uzyskanie maksymalnej skuteczności. IP/B/CULT/ST/2004-010 PE 361.212 PL PARLAMENT EUROPEJSKI

W publikacjach dotyczących polityki UE podkreśla się potrzebę poprawy ogólnej międzynarodowej mobilności w edukacji zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. W tym kontekście celem studium jest dostarczenie aktualnych informacji na temat mobilności studentów i uczniów w ramach kształcenia wyższego, średniego i zawodowego. W studium zbadano, jaki jest poziom mobilności studentów i uczniów pod względem przyjazdów z poszczególnych Państw Członkowskich i wyjazdów z nich. Studium zawiera analizę oraz porównanie pod względem efektywności i skuteczności krajowych środków służących wspieraniu mobilności uczniów i studentówW dokumencie przedstawiono również wskaźniki umożliwiające dokonanie jakosciowej oceny krajowych środków wsparcia. Wreszcie, w studium zawarto zalecenia dotyczące strategii wspierania mobilności zorientowanej na uzyskanie maksymalnej skuteczności. IP/B/CULT/ST/2004-010 PE 361.212 PL PARLAMENT EUROPEJSKI

Autorzy zewnętrzni

Dr. Ute Lanzendorf and Prof. Dr. Ulrich Teichler, Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel, Germany, In collaboration with Dr. Jake Murdoch, European Institute of Education and Social Policy, Paris, France.