Stan prac nad wdrożeniem europejskich ram kwalifikacji

15-03-2012

EQF stanowi instrument, którego celem jest wspieranie mobilności oraz uczenia się przez całe życie pracowników i uczniów poprzez powiązanie referencyjne krajowych systemów kwalifikacji. W wyniku analizy istotności, wdrażania i pierwszych wyników, można dojść do wniosku, że mimo iż wdrażanie EQF można ocenić jako proces udany, to można również stwierdzić pewne istotne problemy, które stanowią poważny sprawdzian dla pełnego i pewnego wdrożenia EQF. Niemniej jednak istnieje chęć kontynuowania wdrażania EQF, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki.

EQF stanowi instrument, którego celem jest wspieranie mobilności oraz uczenia się przez całe życie pracowników i uczniów poprzez powiązanie referencyjne krajowych systemów kwalifikacji. W wyniku analizy istotności, wdrażania i pierwszych wyników, można dojść do wniosku, że mimo iż wdrażanie EQF można ocenić jako proces udany, to można również stwierdzić pewne istotne problemy, które stanowią poważny sprawdzian dla pełnego i pewnego wdrożenia EQF. Niemniej jednak istnieje chęć kontynuowania wdrażania EQF, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki.

Autorzy zewnętrzni

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)