Wdrażanie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w europejskich systemach edukacji

14-06-2013

Celem niniejszego studium jest zbadanie podejścia do nauki języków obcych w systemie szkolnictwa obowiązkowego. W studium przeanalizowano sposób wykorzystania europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR) przy opracowywaniu egzaminów, programów nauczania i podręczników, a także w szkoleniu nauczycieli. Jak wynika ze studium, pomimo częstego braku powiązań między wymaganiami egzaminacyjnymi a CEFR, wdrażane jest ogólne podejście do kształcenia językowego według CEFR; w programach nauczania i podręcznikach zwraca się uwagę na wykorzystanie języka w kontekście oraz związane z tym umiejętności operacyjne, określane jako „już potrafię” (ang. „can-do statements”); a w szkoleniach dla nauczycieli nawiązuje się do CEFR. W celu zwiększenia wpływu CEFR można by jednak na nowo umocnić jego znaczenie.

Celem niniejszego studium jest zbadanie podejścia do nauki języków obcych w systemie szkolnictwa obowiązkowego. W studium przeanalizowano sposób wykorzystania europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR) przy opracowywaniu egzaminów, programów nauczania i podręczników, a także w szkoleniu nauczycieli. Jak wynika ze studium, pomimo częstego braku powiązań między wymaganiami egzaminacyjnymi a CEFR, wdrażane jest ogólne podejście do kształcenia językowego według CEFR; w programach nauczania i podręcznikach zwraca się uwagę na wykorzystanie języka w kontekście oraz związane z tym umiejętności operacyjne, określane jako „już potrafię” (ang. „can-do statements”); a w szkoleniach dla nauczycieli nawiązuje się do CEFR. W celu zwiększenia wpływu CEFR można by jednak na nowo umocnić jego znaczenie.

Autorzy zewnętrzni

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)