Języki zagrożone wymarciem a różnorodność językowa w Unii Europejskiej

15-03-2013

W kontekście bogactwa językowego, z jakim mamy do czynienia w Europie, w niniejszym dokumencie rozważono możliwe następstwa zniknięcia niektórych spośród tych języków oraz działania, jakie należy przewidzieć w celu zapewnienia ich istnienia w przyszłości.

W kontekście bogactwa językowego, z jakim mamy do czynienia w Europie, w niniejszym dokumencie rozważono możliwe następstwa zniknięcia niektórych spośród tych języków oraz działania, jakie należy przewidzieć w celu zapewnienia ich istnienia w przyszłości.

Autorzy zewnętrzni

Meirion Prys Jones