Powiązania między rolnictwem i zmianą klimatu oraz między rolnictwem i różnorodnością biologiczną

15-07-2013

W nadchodzących dziesięcioleciach w wyniku wzrostu liczby ludności i rozwoju gospodarczego zwiększy się światowy popyt na żywność i energię uzyskiwane dzięki wykorzystaniu gruntów rolnych. W tym samym czasie konieczne będzie przystosowanie rolnictwa do coraz poważniejszych zagrożeń związanych z klimatem (które w Europie prawdopodobnie przeważą szanse wynikające ze zmiany klimatu), przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania emisji z działalności rolniczej na zmianę klimatu. Ponadto spodziewana jest dalsza utrata różnorodności biologicznej w wyniku intensywnej działalności rolniczej oraz dalsza rezygnacja z produkcji rolnej sprzyjającej bogatej różnorodności biologicznej. Długofalowy zrównoważony charakter produkcji rolnej osłabiają takie zjawiska, jak degradacja gleby, spadek liczebności owadów zapylających, utrata naturalnej biologicznej kontroli nad szkodnikami i chorobami oraz utrata różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. W Europie konieczne są istotne zmiany w systemach rolnych, aby zapewnić szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z działalności rolniczej, jak również skuteczne przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zwiększenie ochrony różnorodności biologicznej. W sprawozdaniu zawarto zestaw zalecanych możliwości stymulowania korzystnych działań, ograniczania praktyk niezgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz propagowania innowacyjnych możliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczeń środowiskowych w przypadku nowych technologii, które mogą mieć niepożądany negatywny wpływ na różnorodność biologiczną.

W nadchodzących dziesięcioleciach w wyniku wzrostu liczby ludności i rozwoju gospodarczego zwiększy się światowy popyt na żywność i energię uzyskiwane dzięki wykorzystaniu gruntów rolnych. W tym samym czasie konieczne będzie przystosowanie rolnictwa do coraz poważniejszych zagrożeń związanych z klimatem (które w Europie prawdopodobnie przeważą szanse wynikające ze zmiany klimatu), przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania emisji z działalności rolniczej na zmianę klimatu. Ponadto spodziewana jest dalsza utrata różnorodności biologicznej w wyniku intensywnej działalności rolniczej oraz dalsza rezygnacja z produkcji rolnej sprzyjającej bogatej różnorodności biologicznej. Długofalowy zrównoważony charakter produkcji rolnej osłabiają takie zjawiska, jak degradacja gleby, spadek liczebności owadów zapylających, utrata naturalnej biologicznej kontroli nad szkodnikami i chorobami oraz utrata różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. W Europie konieczne są istotne zmiany w systemach rolnych, aby zapewnić szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z działalności rolniczej, jak również skuteczne przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zwiększenie ochrony różnorodności biologicznej. W sprawozdaniu zawarto zestaw zalecanych możliwości stymulowania korzystnych działań, ograniczania praktyk niezgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz propagowania innowacyjnych możliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczeń środowiskowych w przypadku nowych technologii, które mogą mieć niepożądany negatywny wpływ na różnorodność biologiczną.

Autorzy zewnętrzni

E. Underwood, J. Poláková, B. Kretschmer, A. J. McConville and G. M. Tucker (IEEP) ; E. Dooley, A. Frelih-Larsen and S. Naumann (Ecologic Institute) ; S. Berman, M. Sarteel and C. Tostivint (BIO Intelligence Service) ; N. M. van der Grijp (Institute for Environmental Studies - IVM ; VU University) ; N. Maxted (School of Biosciences, University of Birmingham)