Rybołówstwo w Polsce

15-04-2011

Notatka informacyjna w sprawie sektora rybołówstwa i akwakultury w Polsce dla delegacji Komisji Rybołówstwa w dniach 16–20 maja 2011 r. W notatce opisano kwestie dotyczące Morza Bałtyckiego, rybołówstwa w Polsce i działań z nim związanych.

Notatka informacyjna w sprawie sektora rybołówstwa i akwakultury w Polsce dla delegacji Komisji Rybołówstwa w dniach 16–20 maja 2011 r. W notatce opisano kwestie dotyczące Morza Bałtyckiego, rybołówstwa w Polsce i działań z nim związanych.