Rola władz lokalnych w likwidacji nierówności społecznych

15-05-2009

Niniejszy dokument zawiera krytyczną analizę kompetencji władz lokalnych, stosowanych przez nie instrumentów oraz ich roli w likwidacji nierówności społecznych. Przedstawiono w niej ogólny opis różnych struktur władz lokalnych w UE oraz dokładnie przyjrzano się sposobom, w jakie władze te radzą sobie ze stającymi przed nimi konkretnymi wyzwaniami politycznymi. Niniejsza analiza poparta jest przykładami dotyczącymi 13 różnych samorządów lokalnych, stojących przed nimi wyzwań, ich priorytetów, podejścia i wymogów. Celem dokumentu jest zidentyfikowanie wspólnych czynników prowadzących do sukcesu lub porażki tych metod oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań.

Niniejszy dokument zawiera krytyczną analizę kompetencji władz lokalnych, stosowanych przez nie instrumentów oraz ich roli w likwidacji nierówności społecznych. Przedstawiono w niej ogólny opis różnych struktur władz lokalnych w UE oraz dokładnie przyjrzano się sposobom, w jakie władze te radzą sobie ze stającymi przed nimi konkretnymi wyzwaniami politycznymi. Niniejsza analiza poparta jest przykładami dotyczącymi 13 różnych samorządów lokalnych, stojących przed nimi wyzwań, ich priorytetów, podejścia i wymogów. Celem dokumentu jest zidentyfikowanie wspólnych czynników prowadzących do sukcesu lub porażki tych metod oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań.

Autorzy zewnętrzni

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)