W jaki sposób polityka regionalna i polityka spójności mogą pomóc w sprostaniu wyzwaniom demograficznym?

16-09-2013

W niniejszym studium przedstawiono regionalne struktury i tendencje demograficzne w UE z naciskiem na ich prawdopodobne skutki dla spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej oraz rolę, którą polityka spójności odgrywa w radzeniu sobie ze zmianami demograficznymi. Przeanalizowano w nim szczegółowo, w jaki sposób i w jakim stopniu europejska polityka spójności na lata 2007–2013 i fundusze strukturalne pozwalały radzić sobie ze zmianami demograficznymi na szczeblu regionalnym w celu określenia pożytecznych wskazówek dotyczących możliwych sposobów zwiększenia skuteczności działań w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania (2014–2020). Studium zawiera przegląd literatury i danych dotyczących tendencji demograficznych i przestrzennych w regionach UE oraz głównych zmian w polityce, przegląd dokumentów programowych polityki spójności na lata 2007–2013, gruntowną analizę dziesięciu regionalnych studiów przypadku i dobrych praktyk i wreszcie przekrojową interpretację głównych ustaleń w celu wyciągnięcia wniosków i określenia zaleceń dotyczących polityki na okres programowania 2014–2020.

W niniejszym studium przedstawiono regionalne struktury i tendencje demograficzne w UE z naciskiem na ich prawdopodobne skutki dla spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej oraz rolę, którą polityka spójności odgrywa w radzeniu sobie ze zmianami demograficznymi. Przeanalizowano w nim szczegółowo, w jaki sposób i w jakim stopniu europejska polityka spójności na lata 2007–2013 i fundusze strukturalne pozwalały radzić sobie ze zmianami demograficznymi na szczeblu regionalnym w celu określenia pożytecznych wskazówek dotyczących możliwych sposobów zwiększenia skuteczności działań w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania (2014–2020). Studium zawiera przegląd literatury i danych dotyczących tendencji demograficznych i przestrzennych w regionach UE oraz głównych zmian w polityce, przegląd dokumentów programowych polityki spójności na lata 2007–2013, gruntowną analizę dziesięciu regionalnych studiów przypadku i dobrych praktyk i wreszcie przekrojową interpretację głównych ustaleń w celu wyciągnięcia wniosków i określenia zaleceń dotyczących polityki na okres programowania 2014–2020.

Autorzy zewnętrzni

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)