Warunkowość makroekonomiczna w polityce spójności

14-12-2012

W niniejszym opracowaniu omówiono wniosek Komisji, by wprowadzić na szeroką skalę warunkowość makroekonomiczną w polityce spójności. Zasadniczo sprawi to, że finansowanie spójności stanie się zależne od przestrzegania zasad europejskiego zarządzania gospodarką. W opracowaniu tym stwierdzono, że taka warunkowość byłaby korzystna dla zarządzania gospodarczego, lecz mogłaby mieć negatywny wpływ na politykę spójności. Co więcej, istnieją wątpliwości co do tego, czy wniosek Komisji przyczyniłby się do osiągnięcia nadrzędnego celu obu polityk: zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie.

W niniejszym opracowaniu omówiono wniosek Komisji, by wprowadzić na szeroką skalę warunkowość makroekonomiczną w polityce spójności. Zasadniczo sprawi to, że finansowanie spójności stanie się zależne od przestrzegania zasad europejskiego zarządzania gospodarką. W opracowaniu tym stwierdzono, że taka warunkowość byłaby korzystna dla zarządzania gospodarczego, lecz mogłaby mieć negatywny wpływ na politykę spójności. Co więcej, istnieją wątpliwości co do tego, czy wniosek Komisji przyczyniłby się do osiągnięcia nadrzędnego celu obu polityk: zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie.

Autorzy zewnętrzni

Stijn Verhelst (EGMONT - Royal Institute for International Relations)