Nowe instrumenty finansowe dla europejskiej infrastruktury i usług transportowych sieć transeuropejska

08-10-2007

W analizie omówiono różne typy aktualnych, dodatkowych, innowacyjnych instrumentów finansowania, które mogłyby uzupełniać obecne finansowanie w formie dotacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez UE. Ponadto ma ona na celu zaprojektowanie ram finansowych, spełniających wymogi związane z opracowaniem tak wielkiego programu inwestycyjnego. W analizie określono kluczowe instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane do finansowania inwestycji, i oceniono ich przydatność i znaczenie. Dokument obejmuje krótki opis i ocenę argumentów za i przeciw, jak również potencjalnego wpływu różnych instrumentów finansowych, które mogłyby stanowić katalizatory dla inwestorów publicznych i prywatnych.

W analizie omówiono różne typy aktualnych, dodatkowych, innowacyjnych instrumentów finansowania, które mogłyby uzupełniać obecne finansowanie w formie dotacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez UE. Ponadto ma ona na celu zaprojektowanie ram finansowych, spełniających wymogi związane z opracowaniem tak wielkiego programu inwestycyjnego. W analizie określono kluczowe instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane do finansowania inwestycji, i oceniono ich przydatność i znaczenie. Dokument obejmuje krótki opis i ocenę argumentów za i przeciw, jak również potencjalnego wpływu różnych instrumentów finansowych, które mogłyby stanowić katalizatory dla inwestorów publicznych i prywatnych.

Autorzy zewnętrzni

ECORYS Nederland BV : Marcel van den Broek, Nienke Uil and Piet de Boer