Ocena skutków potencjalnego rozszerzenia zakresu obszarów kontroli emisji tlenków siarki na szczeblu UE wzdłuż całej europejskiej linii brzegowej

15-05-2012

Niniejsza notatka stanowi szczegółową analizę skutków decyzji politycznej dotyczącej obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SECA) w ogóle oraz ich dalszego rozszerzenia na wszystkie obszary morskie wzdłuż linii brzegowej UE. W tym celu w notatce przedstawiono najistotniejsze podstawowe informacje oraz wyniki badań, które posłużą dalszej debacie parlamentarnej w kwestii zasadności rozszerzenia obszarów SECA na regiony wzdłuż wybrzeży UE. Notatka ma na celu wsparcie procesu opracowywania strategii politycznej, zawiera również istotne fakty i dane oraz aktualne informacje dotyczące innych opinii naukowych opartych na ustaleniach wynikających z poszerzonych badań w tym temacie.

Niniejsza notatka stanowi szczegółową analizę skutków decyzji politycznej dotyczącej obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SECA) w ogóle oraz ich dalszego rozszerzenia na wszystkie obszary morskie wzdłuż linii brzegowej UE. W tym celu w notatce przedstawiono najistotniejsze podstawowe informacje oraz wyniki badań, które posłużą dalszej debacie parlamentarnej w kwestii zasadności rozszerzenia obszarów SECA na regiony wzdłuż wybrzeży UE. Notatka ma na celu wsparcie procesu opracowywania strategii politycznej, zawiera również istotne fakty i dane oraz aktualne informacje dotyczące innych opinii naukowych opartych na ustaleniach wynikających z poszerzonych badań w tym temacie.

Autorzy zewnętrzni

Orestis Schinas (HSBA) and Jian Bani (I3 Group)