Udoskonalenie koncepcji autostrad morskich

15-12-2014

Studium przedstawia w ogólnym zarysie program autostrad morskich od jego zarania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie trzech podstawowych barier. Te bariery to: 1) brak wystarczającej wiedzy o programie ze strony zainteresowanych stron; 2) brak kontynuacji po zakończeniu finansowania projektu; 3) nie zawsze optymalna współpraca między zainteresowanymi stronami. Te trzy czynniki w powiązaniu z innymi barierami powodują, że rezultaty programu są mniej zauważalne, niż można by się było spodziewać. W związku z tym sformułowano zalecenia i możliwe scenariusze na rzecz udoskonalenia koncepcji autostrad morskich.

Studium przedstawia w ogólnym zarysie program autostrad morskich od jego zarania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie trzech podstawowych barier. Te bariery to: 1) brak wystarczającej wiedzy o programie ze strony zainteresowanych stron; 2) brak kontynuacji po zakończeniu finansowania projektu; 3) nie zawsze optymalna współpraca między zainteresowanymi stronami. Te trzy czynniki w powiązaniu z innymi barierami powodują, że rezultaty programu są mniej zauważalne, niż można by się było spodziewać. W związku z tym sformułowano zalecenia i możliwe scenariusze na rzecz udoskonalenia koncepcji autostrad morskich.