Nowa rola makroregionów w europejskiej współpracy terytorialnej

15-01-2015

Niniejsze opracowanie przedstawia krytyczną analizę przyszłej roli makroregionów w realizacji europejskiej współpracy terytorialnej. Na podstawie przeglądu literatury i studiów przypadku podano w nim ocenę potencjalnych korzyści wynikających z opracowania nowych strategii makroregionalnych oraz najpowszechniejszych zagrożeń i trudności w ich realizacji. Określono zalecenia, które umożliwią Parlamentowi Europejskiemu świadome ustalenie stanowiska w sprawie sposobów efektywnego wspierania tworzenia i realizacji nowych strategii makroregionalnych.

Niniejsze opracowanie przedstawia krytyczną analizę przyszłej roli makroregionów w realizacji europejskiej współpracy terytorialnej. Na podstawie przeglądu literatury i studiów przypadku podano w nim ocenę potencjalnych korzyści wynikających z opracowania nowych strategii makroregionalnych oraz najpowszechniejszych zagrożeń i trudności w ich realizacji. Określono zalecenia, które umożliwią Parlamentowi Europejskiemu świadome ustalenie stanowiska w sprawie sposobów efektywnego wspierania tworzenia i realizacji nowych strategii makroregionalnych.

Autorzy zewnętrzni

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)