Badanie dla Komisji Kultury i Edukacji – Tożsamość europejska

12-04-2017

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie koncepcji „tożsamości zbiorowej” w kontekście europejskim, a także wyzwań i perspektyw w tym zakresie. W tekście dostrzega się złożony charakter tożsamości zbiorowych w ogóle, a w szczególności wspólnej „tożsamości europejskiej”. Na tej podstawie w opracowaniu dokonuje się krytycznej oceny potencjału, jaki oferują podejścia kulturowe i polityczne do wspierania poczucia więzi z ponadnarodową wspólnotą polityczną, taką jak Unia Europejska. Szczególną uwagę zwraca się na rolę, jaką pod względem wzmacniania europejskiego poczucia przynależności odgrywają historia i pamięć historyczna, a także oddolne inicjatywy wspierające czynne uczestnictwo w życiu publicznym.

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie koncepcji „tożsamości zbiorowej” w kontekście europejskim, a także wyzwań i perspektyw w tym zakresie. W tekście dostrzega się złożony charakter tożsamości zbiorowych w ogóle, a w szczególności wspólnej „tożsamości europejskiej”. Na tej podstawie w opracowaniu dokonuje się krytycznej oceny potencjału, jaki oferują podejścia kulturowe i polityczne do wspierania poczucia więzi z ponadnarodową wspólnotą polityczną, taką jak Unia Europejska. Szczególną uwagę zwraca się na rolę, jaką pod względem wzmacniania europejskiego poczucia przynależności odgrywają historia i pamięć historyczna, a także oddolne inicjatywy wspierające czynne uczestnictwo w życiu publicznym.